Ställ in dig på att bli förvånad!

Nina Lahti, 2022 års pristagare av MTF-priset, delar med sig av tips för att genomföra framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården.

Nina berättar om det uppmärksammade innovationsarbetet hon lett och som även låg till grund för nomineringen och att hon utsågs till mottagare av MTF-priset för framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården år 2022.

Det gäller Prevention Emergency Project (PEP) och implementering av trycksårsprevention på Akuten Huddinge, som ett samarbete mellan Karolinska, ambulansbolagen i Stockholm och Mölnlycke AB. Länk till PEP som Poster

Nina Lahti berättar

Hur har priset påverkat dig personligen eller i ditt arbete? 

-Det stora med att bli nominerad och få priset var bekräftelsen på att andra förstår att det inte handlar om prylen. Utan att tekniken måste sättas in i rätt sammanhang. Jag hoppas att projektet inspirerat andra till att ta ett större grepp än bara köpa in en produkt och sätta i händerna på personalen. Mitt bästa tips är: Var lyhörd för vad behovet egentligen är, ställ in dig på att bli förvånad! 

Nina Lahti825.jpg

Vad var det som inspirerade dig till att driva igenom det här nya arbetssättet? 

- Det kanske låter klyschigt men jag vill göra det bästa jag kan av den tid jag har i arbetslivet och jag ser större vinster med att införa preventiva åtgärder än att släcka bränder.  Det här projektet bevisar, på så många sätt att det inte går att lösa vårdkrisen enbart med ny teknik. Det är ju mycket lättare att ”göra som vanligt” och låta tillverkaren förse oss med några madrasser som testas på någon avdelning och sedan göra en upphandling. 

MTFpris2022 Nina Lahti PEP2 825x465.png

Så mycket mer än att köpa in tryckavlastande madrasser! 

Projektet stötte på många utmaningar och den svåraste var nog kulturförändringen. Varför ska akutpersonalen ägna sig åt, till synes, tidskrävande omvårdnad när de är anställda för att rädda liv, var en av frågorna som behövde besvaras. Motiveringen landade i att visa helheten och att vinsterna längre fram i vårdkedjan kommer tillbaka till en. 

- Gruppen av sköra äldre patienter ökar på alla akutmottagningar. Dessa patienter har långa vistelsetider. Genom att införa den här omvårdnaden redan på akuten, i stället för att lägga resurser på behandlingsåtgärder i senare skede, sparar vården stora pengar.

MTFpris2022 Nina Lahti PEP3 825x465.png

Fyra steg till lyckad förändringsledning 

Vad var det som gjorde projektet så lyckat? 

Steg 1: Hitta ett gemensamt språk som både företaget och vården förstår. 

Bolag har ett system och vården ett annat. Vi fick upprätta en ordbok och genom att rita upp vilka värden som fanns att förvänta sig för bolaget och vården skapades en gemensam grund att stå på. 

Steg 2:  Kalla in rätt roller till projektet. 

För att undvika filter behöver Forskning och utvecklingsavdelningen förstå slutanvändarna, sjuksköterskorna på akutmottagningen. Det hade aldrig fungerat om projektet bestod av chefer, inköpare och säljare. 

Steg 3: Produktutveckling och verksamhetsanpassning i verkligheten. 

Produktutvecklarna fick skugga akutsjukvårdspersonalen och när arbetsflöden ritades upp enligt verkliga förutsättningar blev det tydligt att produkten behövdes designas om. Sjuksköterskorna kunde förklara vilka funktioner som de inte skulle använda och vilka som de behövde i stället. Genom att prata med omgivande avdelningar kunde produkten även anpassas till dem. Till exempel säkerställdes att madrasserna var röntgensäkra, vilket också innebar att personalen slapp omlastning till och från röntgen och patienten undvek onödigt lidande. 

MTFpris2022 Nina Lahti PEP4 825x465.png

 

Steg 4: Förändringsledning kräver helhetsperspektiv och idogt arbete 

Nina fortsätter berätta om att arbetet till stor del handlade om att få till en kulturförändring. Det gällde att få alla att göra rätt från början. Bilden ovan illustrerar alla inblandade i processen och som synes var detta ett projekt som involverar många aktörer och flera delar av vårdkedjan. 

- Genom klassisk ”nudging” i kombination med idogt kommunikationsarbete och tydlighet från ledningen att detta var hög prioriterat fick vi till det. 

Förändringsarbete av den här digniteten är inte gjort i en handvändning och för att få det att fungera krävs helhetsperspektiv. Alla användare måste få sina behov tillgodosedda, nedan listas några konkreta och nödvändiga exempel: 

  • Ambulanssjukvårdarna har inte tid att läsa en manual på tre sidor för att fatta beslut i stället rullade en 45 sekunders film i ambulanshallen. De behöver också med lätthet få tillgång till madrassen. Stora emballage slopades till förmån för galgar. 
  • Patienterna. De som läggs på madrassen kan inte läsa en lång broschyr, i stället togs det fram ett kort som de fick i handen tillsammans med en uppmaning om att säga till så fort de upplevde obehag som smärta eller fukt. 
  • Sjuksköterskorna fick en låda som innehåller de verktyg som behövs för att förebygga trycksår. Allt från hälskydd och blöjor till rätt näring. 

Kommunikation, inspiration och engagemang är en stor del av förändringsledning. Det här är inga nyheter. Det ingår i grundläggande ledarskapsutbildning att de som ska utföra arbetet också ska involveras i utformningen av rutinerna. 

- Det är enkelt egentligen och det kräver inga komplicerade processer eller avancerad teknik. Att se och lyssna på de anställda och visa sin genuina önskan att försöka förstå behoven, det är nyckeln som låser upp de flesta dörrar.  

 

Bakgrunden till detta uppmärksammade projekt och imponerande resultat 

Ett företag tog kontakt med vården för att sälja madrasser mot liggsår. Deras målgrupp i USA är intensivvården men här i Sverige var det akutsjukvården som hade det största behovet av preventiva åtgärder. Projektmedlemmar åkte tillsammans med företaget på studieresa till New York och fick se hur de jobbade med produkten där och vilka processer de använde i sitt arbete. När vi berättade vad vi ville göra i Sverige så var de skeptiska men önskade oss lycka till. 

- Nu är de imponerade över hur vi lyckades plocka russinen ur deras kakor och hur vi förädlat och anpassat både produkt och arbetssätt för svensk sjukvård. 

MTFpris2022 Nina Lahti PEP5 825x465.png

 

 


Foto: Porträtt av och med Nina Lahti. Bilder från Nina Lahtis presentationer. 
Text: Carolinn Olsson i samarbete med Nina Lahti