MTF-priset för framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården

För framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården

Om priset

Detta pris är till för att ge ett erkännande till en person som gjort framstående insatser inom medicinsk teknik i svensk hälso- och sjukvård.
Priset ska belöna insatser som exempelvis har ökat patientsäkerheten, fått en tydlig tillämpning i vården och/eller givit andra tydliga avtryck i den dagliga verksamheten.
Prissumman är 30.000:-

Informationsblad MTF-priset


Nominera pristagare

Ta chansen och nominera en kollega vars insatser inom medicinsk teknik ökat patientsäkerheten, fått en tydlig tillämpning i vården och/eller givit andra tydliga avtryck i den dagliga verksamheten.

Nomineringen sker via MTF och ska innehålla följande information om den nominerade:
Namn
Titel
Arbetsplats/institution
Kontaktuppgifter
Motivering (Max 350 tecken inklusive blanksteg)
CV på den nominerade
Kontaktuppgifter till den som nominerat

Nominera pristagare genom att maila mtf@sls.se senast den 10 maj. 

MTF mall för nominering

Bifoga ifylld mall samt CV.