MTF-priset

För framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården

Detta pris är till för att ge ett erkännande till en person som gjort framstående insatser inom medicinsk teknik i svensk hälso- och sjukvård.
Bedömningskommittén kommer att rikta in sig på insatser som exempelvis har ökat patientsäkerheten, fått en tydlig tillämpning i vården och/eller givit andra tydliga avtryck i den dagliga verksamheten.
Prissumman är 30.000:-
Sista dag för nominering är 31 augusti 2022.

Informationsblad-MTF-pris för framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården

MTF Resebidrag