MTF-priset

För framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården

Detta pris är till för att ge ett erkännande till en person som gjort framstående insatser inom medicinsk teknik i svensk hälso- och sjukvård.

Bedömningskommittén kommer att rikta in sig på insatser som exempelvis har ökat patientsäkerheten, fått en tydlig tillämpning i vården och/eller givit andra tydliga avtryck i den dagliga verksamheten.

Prissumman är 30.000:-
Sista dag för nominering är förlängd till 2 oktober 2023.

Nomineringar, med en väl underbyggd motivering, skickas till MTF kansli mtf@sls.se

Informationsblad MTF-priset