Erna Ebelings pris

Främjar forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik.

Erna Ebelings fond, stiftad av fröken Erna Emilia Ebeling genom testamente den 6 januari 1960, skall främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik.

Läs mer om Erna Ebeling


Om priset

Priset delades ut första gången 1966.
Fonden förvaltas av Svenska Läkaresällskapet.
Styrelsen för Svensk Medicinteknisk Förening föreslår pristagare.
Priset delas ut årligen, på MT-dagarna.
Prisbeloppet är ca 35 000 kr.

Reglemente Ebelings fond


Nominera pristagare

Förslag till mottagare (CV samt motivering) av Erna Ebelings pris skall lämnas till  priskommittén som för närvarande består av:
Maria Lindén, ordförande maria.linden@mdh.se
Nina Sundström Nina.Sundstrom@vll.se
Leif Sörnmo leif.sornmo@bme.lth.se 

Förslagen skall lämnas senast 1 mars innevarande år.


Pristagare

Läs mer om pristagare genom tiderna 

Ladda ner hela listan som pdf