Erna Ebelings pris

Främjar forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik.

Erna Ebelings fond, stiftad av fröken Erna Emilia Ebeling genom testamente den 6 januari 1960, skall främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik.

Läs mer om Erna Ebeling


Om priset

Priset delades ut första gången 1966.
Fonden förvaltas av Svenska Läkaresällskapet.
Prismottagare utses av Läkaresällskapets sektion för medicinsk teknik och fysik, alltså MTF. 
Priset delas ut årligen, på MT-dagarna.
Prisbeloppet är ca 35 000 kr.

Reglemente Ebelings fond


Nominera pristagare

Ta chansen och nominera en kollega som genom sin forskning bidragit till att förbättra hälso- och sjukvården.

Nomineringen sker i samarbete med SLS och ska innehålla följande information om den nominerade:
Namn
Titel
Arbetsplats/institution
Kontaktuppgifter
Motivering (Max 350 tecken inklusive blanksteg)
CV på den nominerade

Nominera pristagare genom att maila MTF mtf@sls.se senast den 1 mars.

SLS mall för nominering

Bifoga ifylld mall samt CV. 


MTF:s priskommitté består av; 

Maria Lindén, ordförande maria.linden@mdh.se
Nina Sundström Nina.Sundstrom@vll.se
Leif Sörnmo leif.sornmo@bme.lth.se 


Pristagare

Läs mer om pristagare genom tiderna 

Ladda ner hela listan som pdf