Erna Ebelings pris

Erna Ebelings fond, stiftad av fröken Erna Emilia Ebeling genom testamente den 6 januari 1960, skall främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik.

Priset delades ut första gången 1966.
Fonden förvaltas av Svenska Läkaresällskapet.
Styrelsen för Svensk Medicinteknisk Förening föreslår pristagare.
Priset delas ut årligen på MT-dagarna.
Prisbeloppet är ca 35 000 kr.

Förslag till mottagare (CV samt motivering) av Erna Ebelings pris skall lämnas till  priskommittén som för närvarande består av:
Maria Lindén, ordförande maria.linden@mdh.se
Nina Sundström Nina.Sundstrom@vll.se
Leif Sörnmo leif.sornmo@bme.lth.se 

Nominera till Erna Ebelings pris
Förslagen skall lämnas senast 1 mars innevarande år.

Pristagare Erna Ebelingpriset

Historik kring Erna Ebeling

Reglemente Ebelings fond