Stipendium och priser

MTF uppmuntrar till idéer och innovationer som kan kopplas till vår vision att göra nytta för vård, akademi och näringsliv genom att vara en stark röst för personer som behöver säker, anpassad och modern medicinsk teknik.

Genom våra fonder och stipendier kan vi bidra till insatser inom medicinsk teknik i sjukvården, finansiera hela eller delar av projekt som exempelvis MT-lådan, kurslitteratur och bidra till resor med syfte att öka patientsäkerhet och utveckla medicinsk teknik. 

Läs mer om stipendier, fonder och priser som MTF förvaltar och de medel som du som är MTF medlem kan ansöka om: