Remiss upphäva föreskrift om egenvård

Synpunkter lämnas senast den 24 nov till remissansvarig Remissen avser att Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård föreslås upphöra.

Remiss upphäva föreskrift om egenvård - Remissen avser att Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård föreslås upphöra. I och med att en ny lag om egenvård införs den 1 januari 2023 behöver föreskriften SOSFS 2009:6 ändras alternativt upphävas. Av konsekvensutredningen framgår att Socialstyrelsen bedömer att den ska upphävas.
Synpunkter lämnas senast den 24 nov till remissansvarig

För mer information kontakta Petter Holmlund