Aktuella remisser

Bevakning och besvarande av remisser är en viktig del av föreningens verksamhet. Här publicerar vi löpande de remisser som inkommer och de svar MTF lämnar.

Remiss Icke aktiva kirurgiska implantat

Sista svarsdag 2022-11-30 Icke aktiva kirurgiska implantat - Allmänna krav.

Remiss upphäva föreskrift om egenvård

Synpunkter lämnas senast den 24 nov till remissansvarig Remissen avser att Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård...