Rapporter

Krishantering och resiliens

Materialförsörjning under pandemin
Vad har vi lärt oss och vad bör vi göra bättre i nästa kris.
Maj 2021

 

Slutrapport certifieringsutredning

Ledamöter i MTF certifieringskommittén initierade utredningen till MTF:s styrelse genom att redovisa brister i medvetenheten och användningen av certifieringsprocessen inom medicintekniska verksamheter. Detta samtidigt som kraven på kompetensutveckling inom området blir allt större. MTF:s styrelse beslutade om att en utredning snarast ska göras med syftet att få underlag för åtgärder. En arbetsgrupp med deltagare från MTF:s styrelse, LfMT:s styrelse, Swedish Medtech samt certifieringskommittén utsågs.

Slutrapport certifieringsutredning

Bilaga 1-SOU-1996_138 Betänkande av behörighetskommitée

Bilaga 2-Enkät certifiering MTC

Bilaga-3-Enkät certifiering MTF medlemmar

Bilaga 4-Informationsbroschyr Certifiering av medicinska ingenjörer

Referens 1- Artikel IFMBE bw 1_1

Referens 3-MBEC2014 Certification CE Sweden bw

Referens-4-White paper


MIDS.jpg

Projekt MIDS – Steg 2

Rekommendationer för praktisk tillämpning av regelverk inom området medicintekniska produkter och anslutna informationssystem samt samarbete mellan MT och IT verksamheter för ökad patientsäkerhet.

Målet är att med utgångspunkt från resultatet från Steg 1 ge rekommendationer som säkrar funktionella och säkerhetsmässiga aspekter på medicintekniska produkter som samverkar med IT-produkter/system.

Exempel på detta är att utarbeta förslag till utbildningsplan för berörda inom området och förslag till gemensamma processbeskrivningar för berörda med strukturerad ansvarsfördelning.

Projektgrupp

Capizzello Salvatore – Länsteknik Norrbottens läns landsting, Luleå, projektledare
Ackeberg Per – MTF, Stockholm
Almgren Mats  – Aleris Fysiologlab, Stockholm
Jan-Olof Dahlberg  – MT Skellefteå Lasarett, Skellefteå
Höglund Carl Gunnar  – MT Karolinska, Stockholm
Kramle Jasmin  – VGR IT, Västra Götalandsregionen
Rehnström Mikael – Ordförande SAMTIT Svensk Användareförening för Med.Teknik– IT
Wallin Urban  – MIT Akademiska sjukhuset, Uppsala
Westman Torbjörn – MT-IT Södra Älvborgs sjukhus, Borås

Dokument

Riktlinjer för MIDS (Steg 1)

Guidelines for MIDS

MIDS Steg 2

MIDS.reportage.steg2_.pdfPresentation MIDS Steg 2

Reportage MIDS steg 2 Slutseminarium 9 feb 2010

Länkar
Läkemedelsverkets rapport “Klassificering av informationssystem