Vi samlar in information för att ta reda på hur vi på MTF kan stötta dig i upphandlingsarbetet!

MTF ser att det finns behov av ökad kunskap inom upphandling kopplat till medicinteknik.

Genom enkäten vill vi utreda vilka behov, möjligheter och utmaningar som finns för inblandade parter under en produkts eller systems livscykel.  

Svara på MTFs enkät om upphandlingsarbete