Nationellt nätverkande

MTF strävar efter nationellt samarbete inom det medicintekniska området.

Fokusgruppen "Nätverkande och nationell samverkan" verkar för att  öka kunskapen och villkoren för säker och effektiv användning av MTP i vården genom samarbete med andra intressenter så som nationella föreningar och tillverkare. 


LfMT

Ledningsnätverket för Medicinsk Teknik. LfMT är sjukvårdshuvudmännens gemensamma forum för samverkan, erfarenhetsutbyte och utveckling inom det medicintekniska området. 

Till LfMTs hemsida


Medtech4Health

Ett strategiskt innovationsprogram för medicinteknik

Till Medtech4Health hemsida

MTF samarbetar med Medtech4Health i ett bokprojekt. Eva Robertsson och Tomas Camnell är engagerade i författandet av en skrift som ska underlätta tolkning av regelverket MDR. 

I den här LinkedIn posten finns länk vidare till projektet. 


SAMTIT

Svensk Användarförening för Medicinsk Teknik och IT

En frivillig sammanslutning av med.tech. företag med deras anställda och personal inom svensk privat och offentlig sjukvård som i sitt arbete kommer i kontakt med medicinteknisk utrustning, IT och utbildningsfrågor rörande detta. Föreningen är tvärprofesionell.

Till SAMTITs hemsida


Svenska Läkaresällskapet (SLS)

MTF är en sektion i svenska läkaresällskapet. SLS förändrar sina krav, de tänker sig att göra det obligatoriskt att vara medlem i SLS om man är medlem i någon av SLS:s sektioner. I dagsläget verkar det som att detta inte berör MTF speciellt mycket då det endast verkar obligatoriskt för läkare. 

Till Svenska läkaresällskapets hemsida


Swedish Medtech

Swedish Medtech är branschorganisation för medicintekniska företag i Sverige. Samarbeten mellan MTF och Swedish Medtech sker på flera områden. 
Här är några exempel: 

  • Nyckelpersoner på Swedish Medtech är talare på MT-dagarna 
  • Swedish Medtech har hållit subventionerade kurser för MTFs medlemmar genom MTFs kursråd. 
  • Representation tex. tidigare ordförande i Certifieringsgruppen arbetade på SwedishMedtec. 

Tillsammans med ytterligare aktörer finns ännu fler beröringspunkter: 

  • Skräddarsydd utbildning inom egentillverkning genom  externt samarbete.
  • Pågående samarbete inom ett bokprojekt med fokus på att tolka MDR/IVDR genom dotterbolaget MedTec4health.

Till Swedish Medtechs hemsida


Vinnova

Vinnova stödjer genom att delta på MTD med sessioner och utställning. Vinnova stödjer MT-Dagarna

Till Vinnovas hemsida


Vitalis

Beröringspunkter: Regelverk, klinik-akademi-industri, datorstödda medicintekniska produkter.

Till Vitalis hemsida


Sverige har många andra intressanta organisationer för samverkan, här är några exempel:

Key2Compliance AB

Tomas Camnell

Ledamot. Ansvarsområde: Nätverkande & nationell samverkan
070-561 25 88
tomas.camnell@key2compliance.com