Nationellt nätverkande

Fokusgruppen "Nätverkande och nationell samverkan" verkar för att öka kunskapen och villkoren för säker och effektiv användning av MTP i vården genom samarbete med andra intressenter så som nationella föreningar och tillverkare.

MTF fokuserar på nära samarbete med flera intressenter, här är några exempel:

LfMT – Ledningsnätverket för Medicinsk Teknik

Medtech4Health
Under kommande Medtech Week bör MTF delta så att föreningen syns. Deltagandet sker genom lokala styrelsemedlemmar som ställer upp rollups och delar ut reklammaterial.

Röntgenveckan
MTF arrangerar teknikprogrammet och deltar med monter.
Ansvarig: MTF:s Kursråd
Avtal bör ses över så att vi i vilket fall får täckning för eventuella kostnader. Intäkten bör baseras mer på deltagandet på teknikprogrammet.

SAMTIT – Svensk Användarförening för Medicinsk Teknik och IT 
En frivillig sammanslutning av vårdpersonal som ansvarar för medicinteknisk utrustning, IT och utbildning inom sina ansvarsområden. Föreningen har som ambition att vara tvärprofessionell.

Svenska Läkaresällskapet (SLS)
MTF är en sektion i svenska läkaresällskapet. SLS förändrar sina krav, de tänker sig att göra det obligatoriskt att vara medlem i SLS om man är medlem i någon av SLS:s sektioner. I dagsläget verkar det som att detta inte berör MTF speciellt mycket då det endast verkar obligatoriskt för läkare. 

Swedish Medtech – Sjukvårdens Leverantörs Förening
Swedish Medtech stödjer MTD = kvalitetsstämpel för MTD. 

VINNOVA
Vinnova stödjer genom att delta på MTD med sessioner och utställning. Vinnova stödjer MTD = kvalitetsstämpel för MTD. 

Vitalis
Beröringspunkter: Regelverk, klinik-akademi-industri, datorstödda medicintekniska produkter.

 

Sverige har många andra intressanta organisationer för samverkan, här är några exempel:

Key2Compliance AB

Tomas Camnell

Ledamot, Ansvarsområde: Nätverkande och nationell samverkan
070-561 25 88
tomas.camnell@key2compliance.com