Internationellt nätverk

IFMBE – International Federation for Medical and Biological Engineering

EAMBES– European Alliance for Medical and Biological Engineering & Science

MTF blev medlemmar i EAMBES under 2017. MTF bör öka deltagandet på EAMBES träffar

Intressanta kandidater för samverkan: