Samverkan och Påverkan

MTF gör nytta genom att vara en stark röst för de som behöver den som mest.

Samverkan både nationellt och internationellt

Svensk Medicinteknisk Förenings nätverk byggs kontinuerligt ut. Samarbetet med föreningar inom närliggande områden och andra intressenter stärker MTFs röst och bidrar till ökad kunskap och villkor för säker och effektiv användning av medicin tekniska produkter (MTP) i vården. 

Påverkan genom remisser, rapporter och bevakning

Påverkansarbetet som MTF bedriver i form av bevakning och besvarande av remisser samt bidrag till debatten med artiklar formulerade av MTFs experter. 

Vetenskapliga rådet består av framstående företrädare för forskningsområdet medicinsk teknik och ger föreningen råd i forskningsstrategiska frågor.