Publicitet och omnämnanden i media

Här samlar vi debattartiklar som medlemmar ur MTF skriver samt nyheter, reportage och andra publikationer där Svensk medicinteknisk förening omnämns i media.

Saknar du något?  eller Har du ett tips? 

Skicka det till: 

Sammankallande för Fokusgruppen för kommunikation:

Eva Robertsson