Vill du bidra till MTPodden?

MTPodden söker dig som vill dela med dig av din MT-kunskap

Hej MTFs nätverk!
Vi vet att det här finns mängder av kompetens och erfarenhet inom området medicinteknik. Är det någon av er som är intresserad av att berätta om din kunskap, låta andra få ta del av dina tips eller lärdomar?
Kanske har du en problemställning som du tror/hoppas att engagerade MTPoddare eller MTFare kan hjälpa till att svara på?
Eller vill du redovisa ditt examensarbete och dela det med andra i en podd?

Nu har du chansen!
MTPodden söker fler deltagare via inlägg på LinkedIn :
 
Vill du höras i MTPodden? 🎙

Vi söker efter fler poddare som vill sprida kunskap i branchen! Trots den breda avsnitts-portfolion finns fortfarande många luckor att fylla inom både regelverk, kvalitetsledning och praktisk medicinteknik.

Har du redan påbörjat ett poddmanus eller bara vill bolla en avsnittsidé med oss - Skriv ett meddelande på LinkedIn eller eller släng iväg ett mejl till nyfiken@mtpodden.se.

Vi hörs!


 

Hello MTF network, 

 
Among the vast expertise and experience in the field of medical technology, are any of you interested in sharing your knowledge, allowing others benefit from your tips or learnings?
Maybe you have a problem that you think/hope that committed MTPodders or MTF-ers can help answer?
Or do you want to present your thesis and share it with others in a podcast?
 
Now is your chance! MTPodden is looking for more participants in this LinkedIn post:
 
Do you want to be contribute to MTPodden? 🎙 
 
We are looking for more podcasters who want to spread knowledge in the industry! Despite the broad section portfolio, there are still many gaps to be filled in both regulations, quality management and practical medical technology.
 
Have you already started a podcast script or just want to brainstorm an episode idea with us - Write a message on LinkedIn or send an email to nyfiken@mtpodden.se.
 
See ya!