Vi behöver din hjälp!

I samband med MT-dagarna passar vi på att be om din åsikt för att kunna utveckla föreningen på bästa sätt! Vi samlar in information genom tre korta enkäter:


Vilken kurs vill du gå 2024?

Påverka MTFs kursutbud genom att svara på vilka kurser du helst skulle vilja gå nästa år.

Delta i omröstningen om MTFs kursutbud!


Vad vill du ha mer av som MTF medlem?

Genom den här enkäten vill vi ta reda på hur vi kan utveckla MTF på bästa sätt.

Svara på MTFs medlemsundersökning! 


Vilket stöd behöver du i upphandlingar?

Vi samlar in information för att ta reda på hur vi på MTF kan stötta dig i arbetet med upphandling av medicinteknik.

Svara på MTFs enkät om upphandlingsarbete


Tack för att du hjälper till att skapa en förening för alla som är verksamma inom områdena medicinteknik, medicinsk fysik samt inom vård, forskning och industri.

Bästa hälsnignar

MTF Kommunikationsgrupp