På upptäcksresa i Norges MT-värld

Två representanter från MTF deltog på Norges motsvarighet till MT-dagarna, Landsmöte, som en första aktivitet i ett förhoppningsvis långt och gott samarbete mellan ländernas MT-föreningar. Resultatet av besöket var värdefullt informationsutbyte som till exempel liknande utmaningar inom upphandling och datasäkerhet, samma målgrupper för MT-dagarna men olika lösningar för godkännande av medicintekniska ingenjörer.

Lysande start för ett Norsk-Svenskt samarbete!

För ungefär 1,5 år sedan kontaktades vi inom MTF av Norges motsvarighet med samma förkortning, de ville starta ett samarbete. Åh visst skulle ett samarbete vara jättespännande, man blir ju nyfiken på hur våra norska kollegor jobbar och vilka utmaningar de har i vardagen. Man blir också nyfiken på vad vi kan lära av varandra och vilket övrigt utbyte som kan vara värdefullt. Den första aktiviteten landade i att delta på deras motsvarighet till våra Medicinteknikdagar. De kallar sitt event för Landsmöte och i år, 2023, hölls det i Oslo 12-14 juni i år

Sagt och gjort, vi (Mazzi och Eva) packade nyfiket, glatt humör och reste till , Hotell Radison Blu Scandinavia. Nästan hela eventet ägde rum på hotellets  generösa konferensdel. Nu var vi ju inte bara nyfikna på deras vardag, vi ville även passa på att lära känna våra norska kollegor och se hur deras Landsmöte var upplagt, det skulle bli intressant att studera skillnader och likheter med våra MT-Dagar.

RB 2023 LandsmoteEva x Mazzi.jpg

Bild: från höger Eva Robertsson, Ledamot MTF, Merethe Hansen Styremedlem Medisinsk Teknologisk Forening, Maziar "Mazzi" Gharei, Suppleant MTF. 

MT-dagar vs Landsmöte

Vi konstaterade snabbt att deras Landsmöte har stora likheter med våra MTD. Bland annat så gick registrering till på samma sätt, de har utställning och föreläsningar parallellt, det har en mingelkväll och en pampig festmiddag. På Landsmötet råder en trevlig stämning och det finns många möjligheter att knyta nya kontakter, vilket vi såklart gjorde. 

Deltagarvänligt program med fokus på vård och innovationer

Vi noterade att programmet innehåll endast ett fåtal parallella föreläsningar och de flesta punkter hade direkt koppling till det som sker i vården. Framtiden och utveckling fanns såklart med men även det ur vårdens perspektiv.  Till exempel  hur en ny metod påverkat läkningen hos en viss patientgrupp positivt genom historien och vad som kommer förbättra den ännu mer framåt.

Deltagare lockar utställare

Det finns också skillnader, bland annat omfattar Norska Medicinteknologisk Förening omkring 560 medlemmar och ca 400 det vill säga ca 70% av dessa deltog på Landsmötet. Det är ju verkligen en imponerande andel, som även vi så gärna skulle vilja uppnå. Förra året uppgick deltagandet till ca 300 personer, vilket motsvarar ca 35% av MTFs medlemmar.  

Tack vare det stora deltagarantalet så var ju alla leverantörer väldigt nöjda med utställningen och vi hittade till och med glada svenska leverantörer på plats så som ex. SoftPro.

Nationell upphandling

Anledningen till att SoftPro var på plats är för att Norge har upphandlat medusa nationellt och förvaltar det nationellt. Det såg våra norska kollegor många fördelar med i form av minskade kostnader för registerunderhåll, dedikerade personer som har som enda uppgift att förvalta systemet och att ge support till användare. Förvaltningen driver även utveckling tillsammans med SoftPro. 

RB 2023 Landsmote utstallning 1.jpg

RB 2023 Landsmote utstallning 3.jpg

Tillstånd krävs

Hur ser deras vardag ut då och vilka utmaningar finns? Först lärde vi oss att det krävs tillstånd för att jobba på en MT avdelning i Norge.. Tillståndet liknar vår certifiering men norrmännen godkänns av Staten, detta godkännande ska inom kort att lämnas över till Läkemedelsverket i Norge. I övrigt så finns det ingenjörer på i stort sett alla sjukhus och på vissa sjukhus finns MT tillsammans med innovationsorganisationen.

IT-säkerhets utmaningen lyfts centralt

Gällande de utmaningar som finns inom Medicinsk teknik i Norge verkar de vara samma som vi i Sverige och övriga Norden tampas med. På konferensen togs exempelvis frågor kring IT säkerhet och upphandlingar upp. När det gäller IT-säkerhet lärde vi oss att man i Norge har lyft den frågan och arbetar centralt med den genom att sammanfatta regelverk och ge stöd i frågan.

RB 2023 Landsmote forelasning virtuell sykhus.jpg

RB 2023 Landsmote forelasning.jpg

Samtalen är igång

Vad är då nästa steg i vårt samarbete? Eva har redan fått igång samtal om några saker som de funderar på inom sin styrelse, det ska vi såklart besvara och sprida kontakter så de kan gräva vidare i sina funderingar. Vem vet kanske du får en förfrågan om att kontakta någon eller ett samtal från en norsk kollega snart. Då vet ni varför och vi hoppas verkligen att ni där ute tycker det är okej att vi kopplar ihop er.

Med hopp om gott samarbete!

Vi tycker att det har varit jättekul och intressant att få möjlighet att delta på deras Landsmöte och att knyta kontakt med våra norska kollegor och vi hoppas att vi kan utveckla detta samarbete tillsammans med alla våra medlemmar.

RB 2023 Landsmote middag.png

Vi ses igen på MTD i höst! 

Vi har också bjudit in dem till våra MTD i oktober så det kommer finnas möjlighet att knyta kontakten med några från deras styrelse. Vi hoppas att ni vill hjälpa oss ta väl hand om dem. 

Till MT-dagarnas officiella hemsida


Text: Eva Robertsson och Maziar "Mazzi" Gharei. 

Foto: Maziar "Mazzi" Gharei