MTF-priset 2022 tilldelas Nina Lahti

För framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården.

Nina har via ett innovationsprojekt tillsammans med Mölnlycke gjort ett imponerande arbete med att införliva nya arbetssätt och nytt tänk när det gäller riskpatienter och risken för trycksår. MTF vill hedra Nina för de arbete hon gjort med att ständigt förbättra sjukvården och skapa patientnytta. Hennes arbete har även renderat positiv uppmärksamhet från andra vårdgivare, myndigheter och företag, både i Sverige och utomlands.