Erna Ebelings pris 2022 tilldelas Matts Karlsson för sin kartläggning av hur blodet strömmar i hjärta och större kärl

Erna Ebelings pris 2022 tilldelas Matts Karlsson, vicerektor för forskning, professor, Linköpings universitet. Priset har till ändamål att främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik.

Hjärt-kärlsjukdomar är en av våra största folksjukdomar och den vanligaste dödsorsaken i Sverige. En ohälsosam livsstil ökar risken för att drabbas, men forskare arbetar för att hitta de underliggande orsaker som kan leda till hjärt-kärlsjukdom och för tidig död. Blodflödet i hjärtat är avgörande för diagnos och behandling. Genom att undersöka störningar i blodflödet, vilka kan leda till skador på blodkropparna och senare allvarliga förändringar, kan man göra en mer exakt diagnos och behandlingsplan i ett tidigare skede.

Svensk Medicinteknisk Förening (MTF) har, efter förslag från Svenska Läkaresällskapets priskommitté, beslutat att Erna Ebelings pris tilldelas professor Matts Karlsson för hans framstående insatser att klarlägga hur blodet strömmar i hjärtat och de större kärlen genom att kombinera utveckling av avancerade strömningsmodeller med användning av nya metoder för mätning med MR/CT. Hans forskning har lett till att man idag kan börja simulera resultaten av olika interventioner, t ex olika typer av hjärtklaffar optimerade för den enskilda patienten.

Foto: På sin fritid deltar Matts i Team Rynkeby som samlar in pengar till Barncancerfonden och cyklar till Paris.

Fotograf: Richard Lindgren

Priset delas ut av Svensk Medicinteknisk Förening under Medicinteknikdagarna 4-6 oktober 2022 i Luleå.

Om Erna Ebelings pris
Erna Ebelings fond, stiftad av fröken Erna Emilia Ebeling genom testamente 1960, har till ändamål att främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik. Pristagaren belönas med 35 000 kronor.