Ny film med MTF:s ordförande

Fredrik Nikolajeff berättar om föreningens arbete