Nominera till MTF-priset

Nominera en kollega till MTF:s pris - sista dagen för nominering är förlängd till 2 oktober!

Detta pris är till för att ge ett erkännande till en person som gjort framstående insatser inom medicinsk teknik i svensk hälso- och sjukvård.

Prissumman är 30 000 kronor.
Sista dag för nominering är förlängd till 2 oktober 2023.

Nomineringar skickas till MTF kansli på mtf@sls.se

Läs mer om priset här