Dags att nominera till Erna Ebelings pris

Har du en kollega som utmärker sig inom medicinsk teknik eller medicinsk fysik?

Nominera hen till Erna Ebelings pris för forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik. 

Priset från Erna Ebelings fond, stiftad av fröken Erna Emilia Ebeling genom testamente den 6 januari 1960, skall främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik.

 

Se till att ditt förslag innehåller: 

  • Namn på den nu nominerar
  • C.V. för den du nominerar 
  • Motivering 

Vi behöver ditt förslag senast 1 mars

 

Skicka ditt förslag till priskommittén via mtf@sls.se 

SLS mall för nominering

Priskommittén består för närvarande av: 
maria.linden@mdh.se
Nina.Sundstrom@vll.se
leif.sornmo@bme.lth.se 

 


 

Läs mer om Erna Eblings pris