Hållbarhet stavas samarbete

MTF-medlem i expertpanel om EUs framtid

Lucy Robertshaw är MTF medlem, entreprenör och människa med enastående engagemang i flera forum bland annat RAPS, Life Science in Sweden och nu är hon högaktuell som en av talarna i på konferensen ”Financing the Future of Life Sciences in the EU”. 

Om konferensen

European Investment Bank, EIB, har bjudit in representanter från europas Life science industry i anslutning till det svenska EU-ordförandeskapet. Syftet är att utforska möjligheter och utmaningar förknippade med finansiering av life science innovationer och främja diskussioner om Europas framtida behov.

 "Financing the Future of Life Sciences in the EU" som hålls den 26 juni 09:30-12:00  Hotel Elite Carolina Tower, Solna. 


Vad händer i framtiden?

Frågan som ska besvaras lyder: ”What Financing does Europe need in the Future”. De inbjudna experterna kommer dela med sig av sina perspektiv på de växande behoven i Europa och identifiera viktiga finansieringsbehov för framtida projekt.

Lucy har ett enkelt svar på den komplicerade frågan om vad som krävs i framtiden:

- Samarbete! Sverige är ett ganska litet land, bara 10 miljoner invånare. Trots det finns här några av de bästa innovationerna, Nya Karolinska är Europas modernaste sjukhus och här finns gratis utbildning på akademisk nivå, för alla. Ändå råder brist på kompetens och resurserna räcker inte till. Att arbeta i silos som de 21 regionerna gör innebär 20 onödiga uppfinningar av hjulet och 21 olika nivåer på vårdkvaliteten. 


Entreprenören som bygger nätverk genom engagemang 

Lucy är en engagerad entreprenör som brinner för samarbete och transparens, med användarna i fokus. Hon är medlem i MTF och som representant för näringslivet och bidrar hon med värdefullt kunskap i bland annat fokusgruppen för nätverkande och nationell samverkan 

Läs mer om Lucy som MTFare

lucy email image small.jpg


Foto: Lucy Robertshaw
Text: Carolinn Olsson