MTF-stipendium bidrar till att fler ungdomar lär sig om hälsa och Medicinsk teknik

Efter påsklovet 2023 får skolorna i Region Västmanland tillgång till tre labblådor med inriktning på Medicinsk teknik.

Återkopplingen på den första MT-lådan har varit oerhört positiv och efterfrågan är stor. Expectrum beslutade att försöka tillgodose behovet med fler exemplar och med MTFs utökade stipendie blev det möjligt. 

Syftet med MT-lådan är att presentera vårdområdet rent allmänt och ämnesområdet medicinteknik i synnerhet. Initiativet kommer från ett samarbete mellan Region Västmanland Innovation (IVR) och Expectrum. Genomförandet möjliggjordes med bidrag från företag, skolor och MTFs stipendium Jacobson-Öbergs fond vars syfte är att ge stöd till pedagogiska insatser inom medicinsk teknik. 

Läs gärna mer om MT-lådan på MTFs hemsida


Fantastisk återkoppling

Återkopplingen från testpanelen och de första användarna visar att MT-lådan är ett riktigt bra verktyg i undervisningen. Den är lätt att prata om, väcker nyfikenhet och engagerar, inte bara eleverna.

"Skolsköterskan blev intresserad och kunde inte hålla sig ifrån klassrummet."

"Eleverna pratade om testet hemma. Föräldrar som jobbar inom vården hörde av sig och gav beröm."

"Lådan stod i fikarummet och det var alltid någon lärare som undersökte och plockade bland materialet." 

"Bra diskussioner och härlig stämning i klassrummet"

"Eleverna tyckte att det kändes viktigt att få vara med och testa, att det betydde något för någon annan."

"Stimulerar elever som annars har svårigheter med att sitta stilla och fokusera, tack vare de praktiska uppgifterna."


Flera exemplar

Expectrum som på uppdrag av Västerås stad gör detta i samverkan med Region Västmanland är mycket nöjda med projektet och för att möta den höga efterfrågan har nu Expectrum med bidrag från MTF tagit fram ytterligare två exemplar för utlåning. 

 -  Vårt uppdrag är att säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen inom teknik i Region Västmanland och en del av det är att locka fler till vårdyrket, berättar Erika Olsson som är projektledare på Expectrum och fortsätter, MT-lådan är ett strålande exempel på praktiskt material som även är ämnesöverskridande något vi gärna uppmuntrar. 

Tillhör du i Region Västmanland  bokar du lådan  Expectrum.se


MTF välkomnar stipendieansökningar för utveckling och komplettering av MT-lådan

Den återkoppling som gällde lådans förbättringspotential omfattade uppdatering av det pedagogiska materialet samt komplettering med besök av yrkesambassadör eller en person som håller en lektion om vård och medicinteknik.  Någon som finns till hands under ett lektionstillfälle och svarar på frågor.  MTF tycker att initiativet är viktigt och nytänkande och hoppas att fler regioner vill göra som Västmanland. MTF vill även fortsätta att genom MTF -stipendiet Jacobson-Öbergs fond ge stöd till pedagogiska insatser inom medicinsk teknik och ställer sig positiv till att bidra med ser fram emot fler stipendieansökningar. 

 -    MT-lådan är ett jättebra exempel på vad Jacobson-Öbergs fond vill bidra till säger Eva Robertsson styreslemedlem i MTF och tillägger att kompetensförsörjning och att sprida kunskap om medicinteknik är en av grundpelarna i föreningens arbete. Hon hoppas innerligt att fler ansöker om stipendier till liknande projekt. 

 Exempel på idéer för utveckling av MT-lådan 

  • Komplettera lån av MT-lådan med erbjudande besök av yrkesambassadör eller expertis som håller en lektion i medicinsk teknik.
  • Starta upp MT-låda i andra Regioner. Givetvis delar vi gärna med oss av befintligt material, erfarenheter och tankar. MTF är rikstäckande och har noterat intresse för MT-lådan i fler regioner. 
  • Ny version för gymnasiet med syfte att inspirera till högre studier inom medicinsk teknik. Dagens låda riktar sig till högstadieelever och är tänkt att väcka intresse för medicinsk teknik inför gymnasievalet. Mattias skulle gärna se en ny labb-låda, som riktar sig till gymnasieelever för att säkra kompetensförsörjning inom alla områden. Ett av många exempel är yrkesgruppen Biomedicinska analytiker, som står inför stora pensionsavgångar. 
  • Ny version för mellanstadiet. Expectrum har tagit emot önskemål från lärare som efterfrågar en MT-låda för mellanstadiet.

Du hittar mer information om MTFs stipendie Jacobson Öbergs fond för pedagogiska insatser inom medicinsk teknik på hemsidan. 


Allt startade med en labblåda i åttan"

Mattias som är en av initiativtagarna och den som ansökte och beviljades stipendiet är jätteglad över framgången. Han säger: 

‑ Det är verkligen roligt att MT-lådan blivit populär. Min dröm är att om några år möta en person på MT-dagarna som kan säga ” och allt startade med en labblåda i 8an”

Läs mer om MTF medlemmen Mattias DerneborgFoto: Erika Olsson

Text och Författare: Carolinn Olsson i samarbete med Mattias Derneborg, Erika Olsson, Eva Robertsson, Ellinor Schmidt