Fokus på det som fungerar!

MTF bjuder på Goda exempel och erbjuder forum för lyckade konkreta lösningar.

Genom att dela med oss av våra lyckade projekt och bra idéer sparar vi på dybara resurser. MTF bidrar med kompetensgenerositet i reportageform och som nätverkande forum. 

Först ut är en del av upphandlingsarbetet.

Tillsammans har MTF och SÄS skrivit ett reportage som beskriver en föredömlig inköpsprocess. Rutinerna har visat sig vara mycket värdefulla och förenklat arbetetet för, fram för allt, ledning och controllers. Vill man veta mer ställer personerna i reportaget upp, svarar på frågor och beskriver processerna mer i detalj. 

Läs hela reportaget "Inköpsprocessen som funkar på riktigt"

SAS Inkopsprocessen 1 825x497 .jpg

Tipset kom från MTF medlem

Siw Fredriksson, medlem i MTFs fokusgrupp för nationell samverkan och nätverk var den som kopplade ihop SÄS MT med MTF. 

- Upphandling är svårt och tar mycket resurser i anspråk. Om inköpsprocessen förenklar arbetet och rutinerna fungerar bra på SÄS-MT kanske det även kan fungera på andra sjukhus och i andra regioner, säger Siw och uppmuntrar till kontakt för att "plocka russinen ur kakan". 

Initiativet med temat Goda exempel kommer från MTFs fokusgrupp för nationell samverkan och nätverk.

 

Text: Carolinn Olsson 
Foto: Pixabay, Pexels_Fauxels