Det 20e arrangemanget av Medicinteknikdagarna har genomförts!

MTD är en viktig mötesplats för medicinsk teknik som Svensk Medicinteknisk Förening (MTF) arrangerade för 20:e gången. Program och samtal fokuserade främst på tre områden AI-tillämpningar, innovationer och digitala lösningar. Många nämnde även vikten av att fortsätta mötas. Både genom att träffas så här i verkliga livet och nätverka samt att lyhört lyssna på varandra över gränserna mellan vård, näringsliv och akademi. 

Scrolla ner och läs reportaget  eller titta på bildspelet på MT-dagarna 2023 Stockholm


Om MTD2023

När: måndag 9 oktober till och med onsdag 11 oktober.
Var: Stockholm, Nya Karolinska, BioClinicum
Värdar: Karolinska Universitetssjukhuset, Region Stockholm och Kungliga Tekniska Högskolan

430 deltagare och cirka 50 utställare och 49 posterpresentatörer samlades för att ta del av ett gediget program som omfattade: 75 punkter varav 15 sessioner, 7 prisutdelningar, 2 plenarföredrag, 2 heldagskurser, 1 särskilt inbjuden talare, 1 virtuell rundvandring samt en spektakulär middag i Stadshusets Gyllene salen.


Programmet

Programmet för 2023 års Medicinteknikdagar var ett av de mest omfattande hittills. Genom cirka 75 programpunkter lyftes frågor om allt ifrån segmentering av IT nätverk till Innovation och implementering av artificiell intelligens vidare genom regelverk och standardiseringar. 

Mängder av ny avancerad teknik presenterades och många var överens om att det saknas länkar mellan olika aktörer i produktutvecklingsprocessen. Det efterfrågades broar mellan ny innovation och uppskalad produktion likväl som till det slutliga skedet av implementering i vården. 

Föreläsningar

Barbara Jobst, Geisel School of Medicine at Dartmouth. “Neurostimulation for seizures, memory and consciousness”

Johan Hartman, Karolinska Institutet. “Stratipath- clinical implementation of AI-based cancer diagnostics”

Karin Dembower, St. Görans Sjukhus. “AI for breast cancer detection in screening mammography in Sweden”


Föreningsaktiviteter
 Poddprat MTD2023.jpg

Foto: Carolinn Olsson

MTF nätverkar på flera sätt

I montern uppmanades besökare att interagera genom att delta i fototävling, tipspromenad, bingo och svara på MTFs enkäter.  Medlemmar ur MTFs styrelse turades om att presentera föreningen in montern och knyta kontakter med deltagare och utställare genom både filmproduktion och poddinspelning på plats i Karolinska Bioclinicum. Ordförande Fredrik Nikolajeff och styrelsemedlemmar hälsar Norska systerföreningens representanter välkomna samt medverkar aktivt både på plats och i digitala medier. MTFs digitala aktiviteter syntes främst på LinkedIn där det postades rikligt med bilder och reportage från dagarna.

MTF Årsmöte

Årsmötet inkluderade en översikt av föregående års verksamhet samt godkännande av budgeten för det kommande året. En positiv verksamhetsberättelse avspeglar årets framsteg och utveckling. Den ekonomiska redovisningen visade en stabil ekonomisk situation. En ny styrelse valdes enhälligt, och den avgående styrelsens insatser uppmärksammades. Medlemmarna visade sitt stöd för organisationens fortsatta riktning.

Ordförande sammanfattar

Svensk Medicinteknisk Förening är en ideell förening för alla som är verksamma inom området medicinteknik oavsett om du är verksam inom vård, akademi eller industri. För att vi ska kunna fortsätta vara en stark röst för personer som behöver säker, anpassad och modern medicinsk teknik krävs att vi hjälper till att utveckla och intensifiera samarbete mellan alla parter inom framtagandet av medicinsk teknik, från grundforskning till slutanvändare. Detta gör vi bland annat genom att skapa forum för nätverk, samarbete och kommunikation. MT-dagarna är ett exempel.
Ordförande sammanfattar.jpg
Foto: Carolinn Olsson


Pristagare

Erna Ebelings pris för 2023 tilldelas: Professor Urban Wiklund

för hans framstående insatser inom medicinsk teknik och starka stöd till den medicinska forskningen.  Metoderna har varit till stor nytta i ett betydande antal kliniska studier. Läs intervjun med Urban

MTF priset för framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården tilldelas: Heikki Teriö,

doktor i medicinsk teknik, som genom outtröttligt engagemang och hängivenhet att förbättra sjukvården lämnat ett outplånligt avtryck inom området och satt höga standarder för kvalitet och patientsäkerhet inom den medicinska ingenjörsvetenskapen.

IFMBE priser

Bästa kliniska bidrag: Rasmus Engblom Strucke, Södersjukhuset. ”Segmentera MT-utrustning i nätverket- Vilka problem löser vi?”

Bästa forskning föredrag: Elisa Zattarin, Linköpings universitet. ”Antimicrobial nanocellulose-based wound dressing for treatment of wound infections”

Bästa poster: Reshma Ramachandran, Karolinska Institutet. ”Resorbable antibacterial wound dressing using Ag/SiO2 nanoparticles”

Vinnare i tävlingar

Vinnare i MT-dagarnas Fototävling 2023: Andreas Fhager med ett foto från överlämningen av stafettpinnen i Gyllene salen i Stockholms stadshus.

Vinnare i tipspromenaden: Sakina Agharzayeva, Medicinteknisk apparatur i hemmet, MAH SLSO Solna

Vinnare i Bingospelet: Karin Hallman Zackeborg, Olof Lindahl, Siw Fredriksson


Reportaget finns även som bildspel du hittar det på sidan MT-dagarna 2023 Stockholm