Kursrådet utvecklar sitt nätverk

Kampanjen inför och under årets MT-dagar gav resultat. MTFs kursråd öppnade upp för fler samarbeten och utökade sitt nätverk. Förväntningarna inför nästa år har därmed skruvats upp.

Traditionell inledning

2023 års medicinteknikdagar startade traditionsenligt med fullbokade heldagsutbildningar. I år stod följande två kurser i programmet: 

EKG för medicintekniker

Föreläsare: Elena Ek leg. Biomedicinsk analytiker. 
Kursen ger medicintekniker en klinisk inblick i hur EKG fungerar och innehåller bland annat Teori om EKG och hjärtats retledningssystem, extremitetsavlednignarnas uppkomst, elektrisk hjärtaxel, elektrodplacering och störningar. 

Medicintekniska regelverk MDR/IVDR

Föreläsare: Emilie Andersson & Ankie Sjöberg, Mediteq. 
Kursen ger övergripande kunskap kring vad MDR och IVDR innebär, skyldigheter och ansvar för olika aktörer samt vad kraven i regelverken innebär för hälso- och sjukvårdens olika aktiviteter och verksamheter. 

Kursrådets kampanj öppnar upp för samarbeten

Maria Wirenstedt, styrelseledamot och kursrådsansvarig bistod till en omfattande kampanj under temat Kompetensutveckling. Den innehöll ett medlemsporträtt på kursansvarig, annonsering efter medlemmar till kursrådet, specifik annonsering efter en programansvarig för att möta medlemmarnas önskemål om fler seminarier inom vårdrelaterad MT på nästa års Medicinteknikdagarna. Till detta skapades även en enkät för att få underlag till relevant och aktuellt kursutbud 2024. Resultatet visade ett starkt intresse för kurser inom AI och Förvaltning.

Intensivt nätverkande gav resultat 

Som representant i MTFs monter under båda dagarna knöt hon kontakter med potentiella nya MTF-medlemmar och rekryterade engagerade personer till kursrådet. Genom att delta i diskussion för ett avsnitt till MT-podden, med temat upphandling, utökade hon MTFs nätverk med potentiella samarbetspartners och fördjupat samarbete med SwedishMedtech.

MTD en plats för alla!

Maria är supernöjd med årets medicinteknikdagar och sammanfattar dem så här: 

- MT-dagarna är en bra plats att träffa de man behöver träffa! Som många andra använder jag e-mail för att kommunicera med många. Så efter att ha mailat fram och tillbaka fick vi nu äntligen träffas på riktigt.

- Jag har träffat leverantörer, andra föreningar och personal från andra sjukhus. Det är superviktigt i mitt arbete som medicinteknisk ingenjör att förstå hela kedjan från producent till slutanvändare, som ofta är patienten. Medicinteknikdagarna är verkligen en bra mötesplats för alla. 

Maria Wirenstedt Webbversion .jpg

Foto: Maria Wirenstedt


Text och omslagsbild: Carolinn Olsson