Välkommet återbesök på Norska MTD

Svensk Medicinteknisk förening, MTF, återbesöker norska MTF som en del av ett fördjupat nordiskt samarbete kring Medicinteknik.

Neda Haj-Hosseini, engagerad ledamot i MTFs styrelse och ansvarig för svenska MT-dagarna sedan 2019, besökte Norges motsvarighet. Medisinsk Teknologisk Forenings Landsmøte hölls i Kristiansand i södra Norge, 24 – 26 april i år, 2024. Samtidigt firade norska MTF 40års jubileum.  

Familjär stämning

Neda berättar att det var en familjär och välkomnande stämning på landsmötet. 

- Även jag som var inte en del av den norska medicintekniska släkten blev jag direkt inkluderad och välkomnades av både styrelse och deltagare.

MTD Norge 2024 3.png

Höga förväntningar

Syftet med resan var att återbesöka norska MTFs Landsmøte för att fördjupa samarbetet mellan Medicintekniska föreningar i norden. Samtidigt var det värdefullt för Neda att utbyta erfarenheter kring framgångar för konferensen. 

- Jag hade ju hört om den trevliga upplevelsen som mina föreningskollegor som besökte konferensen förra året. Så jag hade ganska höga och positiva förväntningar. Och min upplevelse blev fantastisk! Jag måste helt enkelt rekommendera konferensen för alla medicintekniska ingenjörer i Sverige.

 MTD Norge 2024 2.png

MTD vs Landsmøte

Neda berättar vidare om sina reflektioner kring likheter och skillnader mellan de två nordiska MTdagarna. 

- Jag är imponerad av den höga nivån som föredragen höll och hur man jobbade med implementering av AI projekt i norska kliniker. Cybersäkerhet var även ett viktigt tema där. Storleksmässigt liknar norska landsmøtet svenska Medicinteknikdagarna, och är likvärdig i antal deltagare och utställare. Jag lärde mig av medlemmarna i styrelsen att i Norge ser man konferensen som en utbildning för medicintekniska ingenjörer i hela landet kanske på grund av att de tillskillnad från svenska MTF inte arrangerar regelrätta kurser. Deltagarna på norska MTdagarna har blandad bakgrund men de flesta var medicintekniska ingenjörer samt Röntgen ingenjörer. 

 MTD Norge 2024 1.jpg

Mycket att lära av varandra

Neda är övertygad om att samarbetet är värdefullt för både svenska och norska föreningarna och att hon hoppas på vidare fördjupning i samtliga nordiska relationer.  

- Svenska och Norska MTF har mycket att lära från varandra. På initiativ av Norska MTF styrelse, i konferensen deltog även systerförening i Danmark (Dansk Medicoteknisk Selskab). DMTS firade sin 50 års jubileum i 2023. Min förhoppning är att vi fortsätter bjuda in styrelserepresentanter till varandras konferenser.

Läs mer

Läs om tidigare års 2023 besök på Norska landsmötet: På upptäcksresa i Norges MT-värld  

 

 


Foto: Neda Haj-Hosseini
Text: Neda Haj-hosseini i samarbete med Carolinn Olsson