Matematiska metoder som stöd för Kliniska studier om hjärtfel

Pressmeddelande 2023-06-30

Svensk Medicinteknisk Förening (MTF) har, efter förslag från priskommittén, beslutat att Erna Ebelings pris för 2023 tilldelas Professor Urban Wiklund för hans framstående insatser inom medicinsk teknik och starka stöd till den medicinska forskningen. 

Urban Wiklunds forskning handlar främst om att utveckla matematiska metoder för att analysera medicinska signaler, inte minst med avseende på hjärtfrekvensvariabilitet. Metoderna har varit till stor nytta i ett betydande antal kliniska studier.

Om pristagaren Urban Wiklund

Urban Wiklund, professor i medicinsk teknik, ställer upp på en kort intervju med anledning av tillkännagivandet och skickar med en bild som speglar vad han som gammal Kirunabo längtar efter i den värmebölja som råder. 

UW bild iobb och fritid 825.png

Glatt överraskad

Urban berättar att han blev glatt överraskad över att ha blivit nominerad till Erna Ebelings pris och än mer över att få det.
- Det är oerhört glädjande när ens arbete och ansträngningar blir erkända och belönade på detta sätt. Det hade dessutom varit intressant att mäta hur kraftig pulsstegring jag fick när jag läste mejlet med beskedet om att jag fått priset.

Att utveckla metoder 

Urban arbetar som sjukhusingenjör på Forsknings- och utvecklingsavdelningen för medicinsk teknik vid Norrlands Universitetssjukhus.  Där är det nära samarbetet med medicinsk expertis en viktig del av arbetet. Förutom kunskap i att utveckla metoder och system för datainsamling, har en medicintekniker kunskap om den bakomliggande fysiologin. Det är viktigt både vid den statistiska analysen och tolkningen av data, men även för att kunna avgöra om ett värde avviker på grund av fel i utrustningen, en bug i analysprogramvaran eller om det speglar något avvikande hos patienten. 

Vad innebär Erna Ebelings pris för ditt arbete?

- Att få priset ger mig en extra stimulering till att få klart mina ofullbordade manuskript kring olika analysmetoder som blivit liggande i byrålådan ett tag. 

Urbans kollegor tycker att han ska köpa en ny cykel för prispengarna. Men eftersom det skulle innebära att han i så fall måste välja bland sju (7!) cyklar när han ska ut på en cykeltur funderar han på något annat.

- Det vore fint att åka på någon konferens, kanske om medicintekniska tillämpningar av AI, speciellt om den hålls i ett naturskönt och gärna bergigt område. 

stethoscope-7094411_1280.jpg

Urbans tips - Publicera mera!

Om du fick åka tillbaka i tiden och ge dig själv ett tips vad skulle det vara?

- Testa gärna nya matematiska analysmetoder, men se till att publicera det du gjort även om du inte tycker att det var så märkvärdiga analyser. Någon annan kommer att publicera samma sak senare oavsett om du gör det eller inte. 

Träffa Urban på MT-dagarna

Själva prisutdelningen sker på Medicinteknik dagarna och om du är intresserad av att lyssna på Urban och lära dig mer om hand spännande analysmetoder så får du chansen till det med. 

Det finns en slot reserverad i programmet vid årets MT-dagar.  Vad kommer du att ta upp då?

- Ja, jag är inte helt klar med upplägget på min presentation, men jag kommer nog ta upp resan som jag gjort in i medicinsk teknik och såklart om vad min forskning handlar om, framför allt det vi lärt oss om hjärtfrekvensvariabilitet i kliniska studier av patienter med den så kallade Skellefteåsjukan och barn med medfödda hjärtfel. 

Vad gör du när du inte forskar på matematiska metoder?

- På fritiden åker jag gärna längdskidor eller far på någon längre cykeltur och i båda fallen hellre uppför än utför. Annars har jag alltid gillat att skriva lite kåserande texter och gärna till någon gammal låt. Det har blivit några sånger som framförts på flera disputationsfester. Numera har dock den sysslan övertagits av en annan kollega som visat sig Klara det med glans.


Foto: Urban Wiklund och Pixabay

Text: Urban Wiklund redigerad av Carolinn Olsson