Arbete med nya hemsidan pågår!

Vi jobbar med vår hemsida!

Inom MTF arbetar vi stenhårt för att utvecklas som förening och utveckla det vi ger tillbaka till medlemmarna. Som ett led i det arbetet jobbar vi med att förbättra vår hemsida. Vi frågar föreningens administratör Ellinor Schmidt vad som pågår.

-Ellinor vilka förändringar görs?
-Tanken är att det ska bli enklare att hitta information på hemsidan, dvs att lyfta fram den information som är mest efterfrågad och göra den mer lättillgänglig. Sidan ska också få ett modernare utseende. Sen kommer även medlemsansökan och ansökan om certifiering bli digital.

Om man vill bidra med information som kan vara spännande för alla att veta hur gör man då?
Alla synpunkter tas tacksamt emot på denna mailadress: mtf@sls.se 

-När beräknas sidan vara klar?
I september 2022

Tack Ellinor för informationen, vi ser mycket fram emot vår nya hemsida.