För outtröttligt engagemang!

MTF priset för framstående insatser inom medicinsk teknik i sjukvården tilldelas: Heikki Teriö, doktor i medicinsk teknik, som genom outtröttligt engagemang och hängivenhet att förbättra sjukvården lämnat ett outplånligt avtryck inom området och satt höga standarder för kvalitet och patientsäkerhet inom den medicinska ingenjörsvetenskapen.

Nomineringarna av Dr Heikki Teriö talar för sig själva: 

En värdig pristagare

Heikki har dedicerat sitt yrkesliv till utveckling av medicintekniska utrustningar inom flera medicinska områden i sjukvården som chef och ledare för utvecklingsverksamheter vid sjukhus såväl i norra som i södra Sverige. Heikki har dessutom varit en av de få sjukhusingenjörer som under mer än tio år representerat svensk medicinteknik i internationella organisationer på högsta nivå inom området. Han har varit generalsekreterare i IFMBE (ifmbe.org) och också i IUPESM (iupesm.org). Som sådan har han på ett unikt sätt satt svensk medicinteknik i sjukvård på kartan. Han är en mycket värdig pristagare!

Tre decennier av obevekligt engagemang

Heikkis imponerande karriär sträcker sig över 33 år är ett bevis på hans obevekliga engagemang för att främja sjukvård, förbättra patientvård och främja excellens inom yrket som medicinsk teknik ingenjör.

För en karriär som skapat ständig förbättring

Heikki Teriös resa inom medicinsk teknik ingenjörskap inleddes för över tre årtionden sedan efter han presenterade sin doktorsavhandling. Sedan dess har han ägnat hela sin professionella karriär åt att förbättra sjukvård och patienters välbefinnande vid universitetssjukhus. Hans resa har präglats av innovation, ledarskap och ett outtröttligt engagemang för att främja kvalitet och patientsäkerhet.

År 1990 inledde Heikki Teriö sin betydelsefulla karriär vid Linköpings universitetssjukhus, där han spelade en avgörande roll inom avdelningen för klinisk fysiologi. Under sin tid där utvecklade han ett nyskapande affärsintelligensverktyg som inte bara effektiviserade arbetsflödet utan också optimerade avdelningens verksamhet och betydligt förbättrade kvaliteten på patientvården.

För ledarskapet som höjer kvalitet och patientsäkerhet

Efter några år påbörjade Heikki Teriö en ny fas i sin karriär vid Umeå universitetssjukhus, där han tjänstgjorde som forsknings- och utvecklingschef inom medicinsk teknik avdelning. Hans insatser var avgörande för att etablera och upprätthålla en forsknings- och utvecklingsarbetsstyrka inom medicinsk teknik som är sällsynt att hitta vid de flesta universitetssjukhus i landet, även 20 år senare.

År 1997 antog Heikki Teriö rollen som avdelningschef vid Huddinge universitetssjukhus, där hans ledarskap ledde till att sjukhuset blev det första i Sverige att uppnå ISO 14001-certifiering. Hans visionära ledarstil och engagemang för kvalitetsstyrning satte en standard för excellens inom sjukvårdsverksamheten och även för att stödja utvecklingen av innovationer inom medicinsk teknologi. Han fortsatte att leda avdelningen fram till 2005 när Karolinska Solna och Huddinge sjukhus slogs samman till en enda enhet: Karolinska universitetssjukhuset.

Efter sammanslagningen antog Heikki Teriö rollen som forsknings- och utvecklingschef med ett betydande fokus på kvalitet för att säkerställa patientsäkerheten. Hans extraordinära ansträngningar var avgörande för att sjukhuset skulle uppnå certifieringar enligt olika ISO-standarder, inklusive ISO 13485. År 2015 initierade och ledde han det utmanande uppdraget att etablera det allra första kvalitetssystemet för avdelningen för medicinsk teknologi vid Karolinska universitetssjukhuset.

Efter det och fram till sin deltidspensionering tog Heikki Teriö på sig rollen som kvalitetschef, där han fortsatte sitt specifika engagemang för patientsäkerheten. Som kvalitetschef spelade han en avgörande roll för att skydda patienter över hela sjukhuset, med särskild tonvikt på hans bidrag till etableringen av Nya Karolinska sjukhuset. Under hans ledarskap var avdelningen för medicinsk teknologi ansvarig för att skaffa avancerad utrustning och konfigurera hela teknikinfrastrukturen för att säkerställa vård för komplexa multisjuka patienter.

Bidrog till både forskning och patientvård under pandemin 

Det är värt att notera att även när han började avtrappa sina ledande befattningar, sken Heikki Teriös engagemang för patienternas välmående klart. När COVID-19-pandemin drabbade oss, ställde han upp och utförde riskanalyser som var avgörande för att hålla högspecialiserade forskningsinfrastrukturer, som den svenska nationella faciliteten för magnetoencefalografi, i drift för patientvård under dessa utmanande tider. Möjligheten till patientvård som en sådan forskningsanläggning kunde erbjuda, berodde i första hand på Heikkis möjliggörande engagemang och stöd.

För hans bidrag till utbildning 

Utöver hans bidrag till kvalitet och patientsäkerhet måste tilläggas hans kontinuerliga bidrag till utbildning av biomedicinska ingenjörer genom föreläsningar inom en rad olika ämnen i över 30 år, för både högskole- och civilingenjörsstudenter samt vårdpersonal. För sina bidrag inom både utbildning och kvalitet blev han erkänd som IUPESM Fellow of International Union for Physical and Engineering Sciences in Medicine class of 2020.

Outplånligt avtryck - höga standarder för kvalitet och patientsäkerhet

Sammanfattningsvis exemplifierar Heikki Teriös enastående karriär inom medicinsk teknik och medicinteknik en sällsynt kombination av pliktkänsla, vision och yrkesmässigt engagemang för att främja sjukvård och patienters välbefinnande genom medicinsk teknik. Han har lämnat ett outplånligt avtryck inom området och satt höga standarder för kvalitet och patientsäkerhet inom medicinsk ingenjörsvetenskapen.

Outtröttligt engagemang

Vi är flera yrkesverksamma inom sjukvården som helhjärtat stödjer Heikki Teriö som en värdig mottagare av MTF-priset. Hans livslånga hängivenhet för att förbättra sjukvården, hans många prestationer och hans outtröttliga engagemang för patientvård gör honom till en utmärkt kandidat för denna prestigefyllda utmärkelse.

Heikki MTF pris 2.jpg