MTFs ordförande skriver under debattartikel

Fredrik Nikolajeff ställer sig bakom fem prioriterade områden i Dagens Medicin

”Hälso- och sjukvården är hårt ansträngd – hög tid att beslutsfattarna lyssnar”

så lyder rubriken på debattartikeln som listar fem områden som nya regeringen borde prioritera: 

1. Stärk primärvården.

2. Åtgärda vårdplatsbristen. 

3. Satsa på fortbildning och forskning. 

4. Säkerställ vård efter behov.

5. Minska detaljstyrningen och inför tillitsbaserad styrning.

Ordförande för Svenska läkaresällskapet undertecknar artikeln tillsammans med Fredrik och ytterligare 55 ordföranden för föreningar verksamma inom SLS.

 

Läs hela artikeln i Dagens Medicin 

 

Debatt DM oktober 2022.JPG