MT-dagarna Lund 2021, Digital konferens

Digitala MTD 2021 är slutförd med 400 anmälda och 7 digitala utställare.