Medicinteknikdagarna 2023

Stockholm 9-11 oktober

Medicinteknikdagarna (MTD) arrangerades 9-11 oktober, 2023 i Stockholm. Karolinska Universitetssjukhuset/Region Stockholm och Kungliga Tekniska Högskolan fick äran att stå som värdar. Mötesplatsen var BioClinicum som är ett nav för preklinisk forskning och är utformad för att öka integrationen mellan forskning, utbildning och vård.  MTD är en viktig mötesplats för medicinsk teknik som Svensk Medicinteknisk Förening (MTF) nu arrangerade för 20:e gången.

AI-tillämpning, innovation och digitala lösningar

Under MTD:s inspirerande dagar erbjöds intressanta plenarföreläsningar, senaste nytt inom MT-området, paneldiskussioner, leverantörs- samt forskningspresentationer med speciellt fokus på tre områden som har hög aktualitet – AI-tillämpningar, innovation och digitala lösningar.

Det viktiga mötet

Traditionsenligt presenteras också en industriell utställning! En annan viktig målsättning med MTD var som alltid att erbjuda en mötesarena som främjar nätverkande och nationella samarbetsinitiativ för att ytterligare föra det medicintekniska området framåt. MTD samlade återigen branschens alla viktiga intressenter, såsom den medicintekniska ingenjörskåren, medicintekniska forskare, företag och experter, representanter för hälso- och sjukvården, myndigheter och landets medicintekniska kluster för två gemensamma dagar.

Fortsatt arbete med digitalisering

Hälso- och sjukvården i Sverige måste kraftsamla för att ytterligare effektivisera sitt arbete, och här har bland annat digitalisering och medicintekniska innovationer sin självklara plats som viktiga pusselbitar i den fortsatta utvecklingen.

TACK!

Tack till alla som kom och delade med er av ert arbete och lät er inspireras av andras erfarenhet och utveckling!

 

Hemsida

2023.medicinteknikdagarna.se