MTF sammanfattar årets MT-dagar

Trenderna är tydligt centrerade runt ökat behov av holistiskt synsätt, datasäkerhet och hybridlösningar med användaren i fokus

MTFs nya Vetenskapsråd sammanfattade det som representanter från hela vårdkedjan var överens om: lösningen för att möta framtidens vårdbehov är att med ett holistiskt perspektiv arbeta proaktivt för patientcentrerad vård och utnyttja digitalisering för hybridlösningar.

Vid årets Medicinteknikdagar (MT-dagar) samlades för 18e gången branschens alla viktiga intressenter, ingenjörskåren, företag, medicinska experter och forskare, representanter för hälso- och sjukvården, myndigheter och branschorganisationer. Sveriges medicintekniska förening (MTF) noterade de senaste trenderna inom medicinteknik och vårdanpassningar som lyftes fram på Kulturens hus i Luleå i början av oktober. Samtalen kretsade kring helhetslösningar med användare i fokus, hybridlösningar som mobila vård-team med stöd av ny digital teknik samt behovet av regelverk för säker hantering av hälsodata.

Bildspel sammanfattar MT-dagarna 2022

Vetenskapliga rådet

MTFs nya Vetenskapsråd sammanfattade det som representanter från hela vårdkedjan var överens om: lösningen för att möta framtidens vårdbehov är att med ett holistiskt perspektiv arbeta proaktivt för patientcentrerad vård och utnyttja digitalisering för hybridlösningar.

Vetenskapligaradet paneldisk lulea

Trenderna syns i programmet

Programmet för 2022 års Medicinteknikdagar lyfte de viktigaste trenderna inom omställningen som krävs för att möte framtidens vårdbehov. Pandemidriven utveckling mot digitalisering och vård på distans genomsyrade innehållet i majoriteten av föreläsningarna. Även perspektivskiftet mot holistisk och patientcentrerad diagnostisering tillsammans med proaktivt arbetssätt vägde tungt som nödvändiga förändringar på vägen mot hållbarhet inom vården. 

Programmet i siffror

25 poster pitchar

52 Föreläsningar

2 Plenarföredrag

6 Paneldiskussioner

5 Priser och Pristagare

Datahantering

Många lovande innovativa lösningar presenterades och den tekniska bredden till trots hade de en sak gemensamt; utmaningen med att hantera digitala hälsodata med respekt för patientens integritet. Det vill säga hur samlar, förvarar och distribuerar vi hälsodata på ett säkert och etiskt korrekt sätt? 

Företagare i en digital tidsålder

Ett heltäckande plenarföredrag inleder seminerie-sessionerna och omfattar majoriteten av de aktuella frågorna genom den heltäckande titeln ”Vad krävs det för att bli världsledande inom Life science i en digital tidsålder?”. Det hölls av Mathias Ekman som dagligen jobbar med att demokratisera artificiell intelligens och klinisk kunskap för att kunna möta framtidens utmaningar. 

Digital sjukvård

På temat digital sjukvård bjöds åhörarna på posterpitchar, seminerier och paneldiskussioner om gemensamma regelverk för hantering av hälsodata, ramverk för ökad förståelse mellan producent och användare, tekniskt stöd för distansvård och mobila vårdinsatser och mycket mer. 

Priser för innovativa lösningar

Varje år delar MTF ut flera priser. Pristagarna presenteras och får ta emot sina priser under MT-dagarna. Följ länkarna för att läsa mer om årets pristagare av:

Läs mer om MTFs stipendier och priser

 

Om MT- dagarna 2022

Genom att samla branschens olika aktörer vill vi att MT-dagarna skall stimulera till ökat kunskapsutbyte, nätverkande, samverkan och fortsatt utveckling av medicintekniken i Sverige.

Var och när:

Luleå Kulturens hus, den 4 – 6 oktober 2022

Värdar:

Luleå Tekniska Universitet och Region Norrbotten

Tema:

Trender och teknik -
vilka lösningar krävs för att möta framtidens vårdbehov?

Deltagare:

Omkring 45 utställare

Cirka 300 besökare