MT-dagarna 2018 Umeå

MT dagarna 2018 är slutförda. Det var 321 deltagare och ett 30-tal utställare.

MTD-program 2018
Reportage från dagarna
Posters 2018
Plenarföredrag Krishnan

Abstracts 2018 är uppdelade i respektive sessioner vilka du ser nedan:
Säkerhet och standard 1
Vård på distans
MT inom kardiologi
Kvalitetssäkring för radiologisk utrustning
Innovation inom MT
Säkerhet och standard 2
Projekt med stöd från Vetenskapsrådet
Medicinska bilder
Utbildning inom MT
Behovsdriven FoU

MT inom neurovetenskap 1

Digitalisering och artificiell intellligens

Egentillverking av medicintekniska produkter

Projekt med stöd från MT4H 1

Projekt med stöd från MT4H 2

Digitalisering och artificiell intelligens

MT inom neurovetenskap

Medicinska sensorer biooptik