MT-dagarna

Medicinteknikdagarna, MTD, är kanske Sveriges viktigaste mötesplats för medicinsk teknik.

English will follow

Syftet är att samla branschens alla viktiga intressenter, såsom den medicintekniska ingenjörskåren, medicintekniska företag, medicinska experter, medicintekniska forskare, representanter för hälso- och sjukvården, myndigheter, landets medicintekniska kluster (exempelvis CMTF, CMTH, MedTech West) och branschorganisationer.

Under MTD kan man ta del av det senaste på såväl utrustnings- som forskningsfronten, de senaste medicintekniska lösningarna samt delta i kurser riktade till medicintekniska ingenjörer.

Läs mer här 

MTD2023.PNG 

Medical Technology Days 

 

Medicinteknikdagarna, MTD, is perhaps Sweden´s most important meeting place for medical technology.

 

The aim is to collect all key stakeholders in biomedical engineering, such as the biomedical engineers, medical device companies, medical experts, researchers, representatives from healthcare, government, medical technology clusters (eg CMTF, CMTH, MedTech West) and industry associations.

During MTD it will be possible to take advantage of the latest information regarding biomedical equipment, the research front, the latest biomedical solutions as well as participate in courses targeted towards biomedical engineers.

Reed more in swedish

MTD2023.PNG