Möt Maria Wirenstedt

Medlem i MTF styrelse och ansvarig för Kursrådet

Maria Wirenstedt är medicinteknisk ingenjör och Röntgeningenjör sedan 2008 samt är aktivt engagerad i MTF. Som ansvarig för kursrådet i MTF ser hon till att det finns ett aktuellt kursutbud till förmånliga priser för MTFs medlemmar. 

- Det är värdefullt att få den här möjligheten att hålla sig uppdaterad med vad som är på gång inom medicinteknik. Jag deltar alltid vid några kurser för att stämma av kvaliteten och innehållet i de kurser som vi tar in i MTFs utbud, säger Maria.

Maria Wirenstedt.jpg

Som representant för MTF koordinerar och arrangerar hon seminarieprogrammet med inriktning på medicinsk teknik under Röntgenveckan.

- I år, 2023*, var det stort fokus på AI, Cybersäkerhet, informationssäkerhet och GDPR. Det händer mycket intressanta saker inom de här områdena nu och eftersom det påverkar vårt dagliga arbete är det viktigt att hänga med i utvecklingen, berättar Maria. 

*reds. anmärkningx-ray-2117685_1280.jpg


Text: Carolinn Olsson 
Foto: Maria Wirenstedt, Pixabay