Vad vill du som MTF-medlem ha mer av?

Svensk medicinteknisk förening, MTF, vill såklart ha nöjda medlemmar. Därför är vi måna om att  föreningens aktiviteter återspeglar medlemmarnas engagemang. 

Genom den här enkäten vill vi ta reda på hur vi kan utveckla MTF på bästa sätt.

Svara på vår medlemsundersökning!