Mattias Derneborg - MTF medlem

Mattias är pappa till MT-lådan och boken ”Medicintekniska produkter”

Titel: Medicinteknisk ingenjör
Jobbar idag: som innovationskoordinator på Region Västmanland Innovation (RVI) 
Utbildning: Master i Medicinsk teknik, Mälardalens universitet
Specialintresse: Lösa rubiks kub 
MTF engagemang: MT-lådan och T-lådan & boken "Medicintekniska produkter” 

Vad lockade dig till ämnet medicinsk teknik? 

‑     När jag studerade mekatronik, det som i dag kallas automatiseringsingenjör, tog jag en kurs i sensorteknik. Labassistenterna berättade om sina doktorandprojekt som berörde tillämpningar inom Medicinsk teknik. Det lät så spännande att jag valde att göra exjobb inom medicinsk teknik och sedan även ta en magister på området. 

Vad uppskattar du mest med MTF? 

‑     Chef uppmuntrade till vi skulle delta på MT-dagarna och även om jag uppskattar omvärldsbevakningen och möjligheten att prata med utställare så är jag en av dem som allra mest uppskattar samtalen på kvällen. Att utbyta erfarenheter med nya och gamla kollegor är oslagbart. 

Det är genom jobbet Mattias kommit i kontakt med både MTF och Expectrum. Expectrum faciliterar ett nätverk för tekniklärare med syfte att inspirera och stötta dem i sitt arbete. De bidrog till framtagandet av MT-lådan. Han har en magister i medicinsk teknik och brinner för folkbildning och att sprida kunskapen om medicinsk teknik. 

‑  Allt för många tror att vården handlar om att vara doktor eller sköterska. I själva verket innehåller vården massor av teknik. Det är därför jag har valt att engagera mig i projekten MT-lådan och boken ”Medicintekniska produkter”.  MTF har bidragit till båda projekten genom stipendiet Jacobson-Öbergs fond - stöd till pedagogiska insatser inom medicinsk teknik

Hur ser du på framtiden? Är teknik verkligen lösningen på allt? 

‑    När jag håller föreläsningar eller deltar på seminarier om innovationer så händer det allt oftare att svaren är kopplade till annat än teknik. Exempel på det är önskemål om ”Mer patient tid med läkaren” och att ”träffa samma läkare genom hela behandlingen”. Detta avspeglade sig även på de senaste MT-dagarna, där fokus på människan i centrum och holistiskt synsätt var ett återkommande tema bland föreläsarna.

Läs sammanfattningen om MT-dagarna 2022


Om MT-lådan

MT-lådan togs fram i samarbete med Expectrum och lanserades 2022. Tack vare stor efterfrågan och fantastik återkoppling tillverkades ytterligare två exemplar 2023, läs mer i nyheten MTF-stipendie bidrar till att fler ungdomar lär sig om hälsa och Medicinsk teknik. 

‑   Det är verkligen roligt att MT-lådan blivit populär. Min dröm är att om några år möta en person på MT-dagarna som kan säga ” och allt startade med en labblåda i 8an”. 

Läs mer om MT-lådan

MT ladan in action 825x465.png

 

Om Boken ”Medicintekniska produkter” 

Den gula togs fram genom bidrag från MTF och Jacobson-Öbergs fond. Den utgör den stabila grunden som sedan bearbetades och vidareutvecklades till den blå, som nu finns hos Liber.

Medicintekniskaprodukter gul o bla.jpeg