Medlemskap

Information om medlemskap

Genom medlemskap i MTF, som idag kostar 345 kr/år (100 kr för studerande och personer som fyllt 65 år), får Du bland annat:

  • regelbunden information om vad som händer inom området medicinsk teknik och fysik
  • delta i föreningens kurser och seminarier till reducerat pris
  • prenumeration på tidningen Dagens Medicin
  • information om lediga tjänster
  • som MTF medlem kan du ansöka om att bli associerad ledamot i Svenska Läkaresällskapet, läs mer på  SLS:s hemsida
  • kongresskalender
  • medlemskap i EAMBES 
  • möjlighet till förmånsprenumeration på “Medical and Biological  Engineering and Computing”
  • internationella kontakter

Ju fler vi blir, desto starkare hörs vår röst!

Är du student?
Som student kan du hitta ytterligare förmåner. Läs i vår informationsbroschyr.

Informationsbroschyr till studenter inom medicinteknik