Utbildningsmaterial

MTF tar fram kurslitteratur och material för utbildning på olika kunskapsnivåer

MT-lådan

Grundskolan - högstadiet åk 7-9

Innehållet med fokus på medicin teknik riktar sig till elever i årskurs sju till nio. MT-lådan innehåller exempel på medicintekniska produkter med syfte att skapa förståelse för vad medicinteknik är och hur det kan tillämpas. 

I det teoretiska avsnittet introduceras diskussionsfrågor kring produktutveckling, livskvalitet samt etik. 

För mer information och bokning gå till Expectrum/Utlåningsmaterial

MT Ladan.png