Kursutbud och information

Målgrupp för MTF:s kurser är huvudsakligen medicintekniska ingenjörer och civilingenjörer verksamma vid sjukhus. Andra professioner kan göra en egen bedömning om kurserna är relevanta.

Kursutbud

Kurser som erbjuds frekvent:
– IT-nätverk och infrastruktur, varje år eller efter beh
– Ultraljud grundkurs, Lunds tekniska högskola, ungefär vartannat år
– Medicin för tekniker, distanskurs Linnéuniversitet, ungefär vartannat år
– Medicinteknisk säkerhet, varje år i Mars, anmälan via högskoleverket (innan Okt. 15
– Upphandling och införande av medicintekniska utrustning,  Region Örebro län, ca varje år eller efter behov
– Övergripande regler och praxis inom medicinsk teknik, Swedish Medtech, varje år
– Patientsäkra IT-system i vården och nya regelverk, i samband med Vitalis varje år

Andra kurser som erbjuds efter förfrågan:
– Nya medicintekniska regelverk (MDR, IVDR)
– Ultraljud fortsättningskurs, Lunds tekniska högskola
– Projektutbildnin
– IT-nätverk och infrastruktur, fortsättningskurs

Kurser vid Medicinteknikdagarna
Varje år erbjuds kurser i samband med Medicinteknikdagarna. Dessa kurser tar bl.a. upp nya ämnen och anpassas ofta till konferensens tema.

Intresseanmälan
MTF arbetar med att ta fram kurser utifrån medlemmarnas önskemål och behov. Har du ideér och önskemål om kurser, hör gärna av dig till någon av utbildningsansvariga eller registrera dig för Nyhetsbrev om MTF-kurser 

Högskoleutbildning inom Medicinteknik
MTF arbetar med en kartläggning av utbildning på högskolenivå i Sverige. De universitet som idag erbjuder någon form av medicintekniskt program är följande:

– Lunds tekniska högskola
– Linköpings universitet
– Kungliga tekniska högskolan
– Chalmers tekniska högskola
– Umeå universitet
– Uppsala universitet

Är du intresserad av att få information om MTF:s kurser?
Anmäl dig till Nyhetsbrev om MTF-kurser så får du kursinformation via e-post
Kursansvarig inom MTF är Maria Wirenstedt 

E-post: maria.wirenstedt@regionblekinge.se

 

 

Se kommande kurser i kalendariet