Upphandling och införande av medicinteknisk utrustning

Universitetssjukhuset i Örebro

Syfte: Ge kunskap om MT-ingenjörens roll vid anskaffningsprojekt för medicinteknisk utrustning/system

Målgrupp: Medicintekniska ingenjörer verksamma vid sjukhusen

Innehåll:

  • Äskandeprocess 
  • Marknadsöversikt
  • Kravspecifikation
  • Provuppställning/utvärdering
  • Installation
  • Leveranskontroll/besiktning
  • Utbildning av personal
  • Juridiska aspekter och rättsfall

Föreläsare:
Medicinsk teknik, Region Örebro län

Stina Hellstrandh, PhD, Med tekn Civilingenjör, processledare anskaffning, Medicinsk teknik
Peter Björk, PhD, områdeschef, Medicinsk teknik
Carl Ryrberg, upphandlingsjurist, Insatt AB
Roland Eriksson, avdelningschef bild & onkologi, Medicinsk teknik
Ronny Carlsson, avdelningschef analys & diagnostik, Medicinsk teknik 

Tid och plats:
13 Februari, kl 11:30-17:00 
14 Februari, kl 08:30-16:15
Universitetssjukhuset i Örebro, Lokal Vinön, H-huset

Kursavgift:
6000 kr exkl. moms för medlem i MTF, 7500 kr för övriga i avgiften ingår fika och lunch

Upplysningar 
Maria Wirenstedt, huvudansvarig kursrådet, MTF, maria.wirenstedt@regionblekinge.se

David Seipel, utbildningsansvarig, MT Region Örebro, david.seipel@regionorebrolan.se 

Anmälan

Sista anmälningsdag 31 januari

Avbokningsregler
Om besked lämnas senare än:
Senaste anmälningsdag, faktureras 10%
14 dag innan kurs, faktureras 50%
75h innan kurs, faktureras 100%, vid sjukdom mot läkarintyg 10 %