Patientsäker medicinteknisk mjukvara för hälso- & sjukvården

Digitalt

Denna kurs ökar förståelsen för helhetsperspektivet på eHälso-lösningar, appar och medicinska IT-system, samt förtydligar regelverkens krav på medicinteknisk mjukvara

Målgrupp
Medicintekniska tillverkare, personal inom hälso- och sjukvården och övriga aktörer som hanterar appar, medicintekniska IT-system, eHälso-lösningar och andra nätverksanslutna medicintekniska produkter inom vården. Inga förkunskaper krävs.
Deltagare kan till exempel vara; beslutsfattare inom vården, styr-, förvaltnings- och inköpsorganisationer för IS/IT inom vården, tillverkare och leverantörer av IS/IT-system eller tjänster till vården, IT-funktioner inom vården, medicintekniska ingenjörer och laboratorieingenjörer.

Innehåll
Utbildningens innehåll är baserat på nu gällande regelverk för medicintekniska  produkter MDR och IVDR, samt relevanta standarder inom området.

  • Samarbetet mellan tillverkare, leverantörer och vårdgivare
  • Övergripande livscykel för IT-system
  • Definitioner inkl. avsedd användning och medicinskt ändamål
  • Riskhantering och konsekvenser inkl. klassificering
  • Ledningssystem och utvecklingsprocess
  • Egentillverkning
  • Kravställning
  • Säker programvara och modulkoncept
  • Uppdateringskarusellen under drift och användning
  • Återkoppling och avvikelsehantering

Upplägg
Digital föreläsning via Zoom om två halvdagar (eftermiddag + förmiddag) 
inkl. gruppdiskussioner och övningar

Föreläsare
Helen Sandelin, Mediteq

Tid
14 november kl. 13:00-16:30 samt 15 november kl. 8:30-12:00

Kursavgift
3500 kr exkl. moms för medlem i MTF, 4500 kr exkl. moms för övriga
I avgiften ingår digitalt kursmaterial
Faktureringsavgift (64kr) tillkommer

Kontakt
Maria Wirenstedt, huvudansvarig kursrådet, MTF
maria.wirenstedt@regionblekinge.se

Anmälan
Görs via länk senast 27 oktober

Anmälningsformulär

Kursinbjudan: Patientsäker medicinteknisk mjukvara 2023