Medicinteknisk säkerhet

Distanskurs, Linköpings universitet

Anmälningsperiod: Sept 15- Okt 17, 2022

Kursen behandlar fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning. Dessutom behandlas lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning.

Kursen riktar sig till medicintekniska ingenjörer eller andra yrkesgrupper verksamma på sjukhuset eller inom sjukvården, eller studerande med liknande intresse. 

Kursen genomförs i sin helhet på distans med undantag av ett laborationsmoment som kan utföras antingen på din arbetsplats eller på plats på LiU.  Kursen ges halvfart (v 11-v12) och sedan är det efterarbete motsvarande halvfart (v13-v14). 

Mer info finns på kursplan.

Anmälningsperiod Sep. 15- Okt. 17, 2022. Sen anmälning möjligt ca Dec 15-Jan 30 i mån av lediga platser.

Läs mer om utbildningen: https://liu.se/utbildning/kurs/ete368

Anmälan via högskoleverket