Medicinteknisk säkerhet

Distanskurs, Linköpings universitet

3 högskolepoäng, Linköpings universitet, distanskurs

Kursen behandlar fysiologiska effekter av elektrisk ström och av exponering för gas och joniserande strålning. Dessutom behandlas lagar och bestämmelser för medicinteknisk utrustning.

Kursen riktar sig till medicintekniska ingenjörer eller andra yrkesgrupper verksamma på sjukhuset eller inom sjukvården, eller studerande med liknande intresse. 

Kursen genomförs i sin helhet på distans med undantag av ett laborationsmoment som kan utföras antingen på din arbetsplats eller på plats på LiU.

Tid och plats: distansföreläsningar v. 11-12 (11-22 mars).
Hemtenta lämnas in senast 12 april.

Anmälningsperiod: 15 september - 16 oktober
Kursen öppnas för sen anmälan i mån av lediga platser i december.
Anmälan sker enbart via Högskoleverket, inte till MTF.
Avgift enligt högskoleverkets regler, dvs, gäller bara deltagare utanför EU/EES och avgiftsfritt för övriga.

Kontakt: neda.haj.hosseini@liu.se

Antagning.se - information och anmälan 

Linköpings universitet - information och kursplan