Mätteknik och kvalitet

Digitalt

Kursen ger en bra förståelse för begrepp som kalibrering, spårbarhet och mätosäkerhet samt översikt av standarder som styr mätningar och dess kvalitet.

Målgrupp 
Medicintekniska ingenjörer, medicintekniker, laboratorieingenjörer,  apparatansvariga

Innehåll   

  • Storheter, enheter, grundläggande begrepp
  • Spårbarhet
  • Kalibrering och verifiering – generell betydelse och skillnader
  • Mätosäkerhet; introduktion, syfte, statistik, exempel, mätosäkerhetsbudget
  • Övning; demonstration av laboration där resultaten används som exempel för en mätosäkerhetsberäkning. Diskussion om resultatet och vilka slutsatser som kan dras.
  • Krav på mätningar, mätutrustningar och kalibrering, att tänka på då utrustning skickas i väg för kalibrering
  • Mätsystemanalys
  • Krav på dokumentation (omfattning, tid etc.)
  • Genomgång av ISO/IEC 17025:2018; metodbeskrivning, metodvalidering, protokollgranskning (kravbild extern kalibrering, granskning av protokoll.

Upplägg
Distansföreläsning, diskussions- och frågestunder. 

Föreläsare
Jan Johansson, RISE
Viktoria Jonasson, RISE

Tid och plats
9 november kl. 13:00-16:30 och 10 november kl. 8:30-12:00
Kursen sker på distans via Zoom 

Kurslitteratur
"Mätteknik för processindustrin”, 600 kr, finns att beställa via mtkurs@ri.se men är inte nödvändig för att deltaga i kursen.

Kursavgift
3500 kr exkl. moms för medlem i MTF, 4500 kr exkl. moms för övriga. 
I kursavgiften ingår digitalt material.
Faktureringsavgift (64kr) tillkommer. 

Kontakt
Maria Wirenstedt, huvudansvarig kursrådet, MTF maria.wirenstedt@regionblekinge.se 

Anmälan
Görs via länk senast 20 oktober

Avbokning
Avbokningsregler om besked lämnas senare än; Senaste anmälningsdag, faktureras 10%  14 dag innan kurs, faktureras 50% 72h innan kurs, faktureras 100%  Vid sjukdom mot läkarintyg 10 % 

Anmälningsformulär

Kursinbjudan Mätteknik och kvalitet 2023