Människokroppens struktur och funktion grundkurs ”Medicin för Tekniker”

Digitalt

Kursen ger en bred förståelse för människans anatomi och fysiologi.

Målgrupp
Medicintekniska ingenjörer

Innehåll

 • Introduktion om celltyper, vävnader och organsystem
 • Kommunikation i nervsystemet
 • Hormoner och deras samspel med nervsystemet
 • Rörelseapparaten: Skelett och skelettmuskulatur
 • Cirkulation: Hjärtat som pump
 • Cirkulation: Blodet och våra blodkärl
 • Respiration: Lungans ventilation och hur andningen regleras
 • Gastransport och gasutbyte
 • Njurar och vätskereglering
 • Matspjälkning och näringsupptag
 • Fortplantningssystemet hos män och kvinnor

Upplägg
Webbföreläsningar och webinarium enligt schema. Obligatoriska Quizzar och tentamen för att erhålla motsvarande 7,5 hp

Föreläsare
Anna Asplund Persson, universitetslektor Linnéuniversitetet
Christina Gustafsson-Svärd, universitetslektor/docent Linnéuniversitetet

Kursbok
Fysiologi med relevant anatomi  av Olle Henriksson och Margareta Rasmusson, ISBN: 978-91-44-11594-8 Beställs t ex här

Tid och plats
Kursstart 15 januari 2024
Kursslut 30 maj, tentamen i Kalmar eller plats enligt överenskommelse

Kursavgift
12 900 kr kr exkl. moms för medlem i MTF,  13 900 kr exkl. moms för övriga.'
I avgiften ingår föreläsningarna och webinarierna (exkl. kursbok)
Faktureringsavgift (64kr) tillkommer.

Kontakt
Anna Asplund Persson, anna.asplund@lnu.se
Maria Wirenstedt, huvudansvarig kursrådet, MTF, maria.wirenstedt@regionblekinge.se

Anmälan
Via länk senast 11 december 2023
Kursen kommer att hållas om tillräckligt många deltagare är anmälda

Anmälningsformulär

Kursinbjudan: Människokroppens struktur & funktion grundkurs ”Medicin för Tekniker” 2024