ESD i sjukvården

Kista

Syfte
Ge kunskap kring ESD (elektrostatiska urladdningar) och medicinteknisk utrustning samt hur man tar hänsyn till krav vid nybyggnationer inom vården. Introduktion till gällande standarder. Målgrupp Medicintekniska ingenjörer och personal inom hälso- och sjukvård som hanterar kravställningar i byggprojekt.

Förkunskaper
Deltagarna bör ha viss erfarenhet från medicinteknisk bransch, men inga förkunskaper i standarderna behövs

Innehåll

  • Vad är ESD? Hur uppstår statisk elektricitet? Vilka konsekvenser får det kopplat till olika miljöer; vårdrum, lab, operation, intensivvård mm?
  • ESD och medicintekniska system
  • Internationell standardisering och vikten av att alla talar samma språk
  • Översiktlig genomgång avseende applicerbara standards
  • Kravställningar. Förståelse för vikten av hela kedjan
  • Praktikfall, mätningar och certifiering. Best practice för funktionellt skydd och hantering i olika situationer
  • Hur ska man bygga undersökningsrum/apparattekniska rum, operationssalar, röntgenlab mm för att undvika statisk elektricitet?
  • Begrepp som; isolerad terra, dissipativa golv

Föreläsare
Patrik Woss, Armeka, patrik@armeka.se

Tid och plats
Tisdag 28 november kl 9:00-16:00
Svensk Elstandards lokaler, Kistagången 16, Kista

Lunch och fika ingår

Kursavgift
2900 kr exkl. moms för medlem i MTF, 4400 kr exkl. moms för övriga. 

Avbeställningsregler:
Om besked lämnas senare än; senaste anm.dag, faktureras 10%; 14 dag innan kurs, faktureras 50%; 72h innan kurs, faktureras 100%; vid sjukdom mot läkarintyg 10%

Upplysningar
Utbildningsansvarig MTF,
Maria Wirenstedt maria.wirenstedt@regionblekinge.se

Anmälan
Senast 3 november 2023 via länk. 

Anmälningsformulär

Kursinbjudan ESD i sjukvården 2023