Projektutbildning ur ett MT-perspektiv 2024

Välkommen på kurs i Projektutbildning ur ett MT-perspektiv 18 och 25 oktober samt 4 november 2024!

Distanskurs, 3 dagar

Syfte
Mycket av arbetet inom MT sker som projekt, även om vi inte alltid kallar det så. Det kan vara uppgraderingar såväl som nyinstallationer. Vi får ofta koordinerande roller som ska kommunicerar med leverantörer, sjukhusens personal etc. Ibland får vi den formella rollen projektledare men ofta gör vi motsvarande arbete utan ett utnämnande. Syftet med den här kursen är att skapa bättre förståelse för och ge inspiration till att driva projekt samt ge grundläggande kunskaper kring projekt och god praxis. Fokus ligger på det praktiska arbetet för att uppnå ett strukturerat och effektivt arbetssätt. Kursen är anpassad för medicintekniska ingenjörer i sjukvården.

Målgrupp
Medicintekniska ingenjörer i sjukvården.

Innehåll
Dag 1

 • Grundläggande information om vad ett projekt är och hur det drivs, ramverk för projektledning
 • Projektledning som profession och rekommenderade ’best practices’
 • Gruppen och intressenterna - förstå rollerna

Dag 2

 • Mål och planer – skapa struktur och uppföljning
 • Vad ska levereras – identifiera alla delar
 • Riskhantering – hålla tid och budget
 • Vad krävs för att lyckas med projekt
 • Reflektioner kring vad deltagarna direkt kan praktisera

Dag 3

 • Att leda dig själv och andra, även utan titel och position
 • Kommunikation – lyssna och övertyga
 • Diskussion kring frågor som uppkommit

Undervisningsformer
Kursen genomförs online med en kombination av föreläsningar, workshops och diskussionsgrupper. Det är en intensiv kurs med mycket fokus på de praktiska delarna. Visst hemarbete mellan tillfällena fordras. Vi använder verktygen Zoom och Miro, vilket ger oss möjligheten att arbeta i både små och stora grupper precis som i ett vanligt klassrum.

Föreläsare
Mattias Georgson Petrén, Arkatay

Tid
Tre dagar; 18 oktober, 25 oktober samt 4 november. Samtliga dagar kl. 8:30-16:30 med en timmes lunch. Kursen sker online via Zoom. Miro används som digital samarbetsyta för övningar.

Kursavgift
7900 kr exkl. moms för medlem i MTF, 9400 kr för övriga.
I avgiften ingår digitalt kursmaterial. Fakturaavgift 60 kr. Avbeställningsregler: Om besked lämnas senare än; senaste anm.dag, faktureras 10%; 14 dag innan kurs, faktureras 50%; 72h innan kurs, faktureras 100%; vid sjukdom mot läkarintyg 10 %. 

Kontakt
Maria Wirenstedt, huvudansvarig kursrådet, MTF  maria.wirenstedt@regionblekinge.se 

Anmälan
Senast 4 oktober, 2024 via länk.