Medicintekniska regelverken – MDR/IVDR OBS! Inställd

Digitalt

Ger övergripande kunskap kring vad de medicintekniska regelverken MDR och IVDR innebär, skyldigheter och ansvar för olika aktörer och vad kraven i regelverken innebär för hälso- och sjukvårdens olika aktiviteter och verksamheter.

Denna kurs har blivit inställd.

Målgrupp
Tillverkare av medicintekniska produkter, personal inom hälso- och sjukvård eller andra aktörer som hanterar, använder eller kommer i kontakt med medicintekniska produkter. Inga förkunskaper krävs. 

Innehåll

  • Innehåll och struktur i MDR 2017/745 och IVDR 2017/746
  • Regelverkens aktörer och deras ansvar
  • Krav på ledningssystem
  • Vad innebär en säker produkt? - Allmänna krav på säkerhet och prestanda
  • Klassificering, riskhantering och kliniska data
  • Konstruktion och tillverkning
  • Egentillverkning inom hälso- och sjukvården
  • Specialanpassade produkter
  • Krav på teknisk dokumentation
  • Spårbarhet, uppföljning och övervakning av produkter i användning 

Upplägg
Heldagsföreläsning, inklusive diskussioner och frågor

Föreläsare
Emilie Andersson, Mediteq

Tid och plats 
17 april kl. 13:00-17:00 samt 18 april kl. 8:30-12:00. Digital föreläsning om två halvdagar.

Kursavgift
3500 kr exkl. moms för medlem i MTF, 4500 kr exkl. moms för övriga. 
I avgiften ingår elektroniskt kursmaterial, lunch och fika. 
Faktureringsavgift (64kr) tillkommer. 

Kontakt
Maria Wirenstedt, huvudansvarig kursrådet, MTF  maria.wirenstedt@regionblekinge.se 

Anmälan
Görs via länk senast onsdag 3 april 2024.

Avbokning
Avbokningsregler om besked lämnas senare än;
Senaste anmälningsdag, faktureras 10% 
14 dag innan kurs, faktureras 50%
72h innan kurs, faktureras 100% 
Vid sjukdom mot läkarintyg 10 % 

Inbjudan